Zapytaj projektanta on-line Napisz do nas... Wyślij

Projekt zagospodarowania terenu

Na podstawie udzielonego pracowni projektowej pełnomocnictwa oraz materiałów takich jak mapa do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna, występujemy o warunki dostawy mediów. Kolejnym etapem jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu obejmującego usytuowanie projektowanych obiektów na działce takich jak budynki, zbiornik bezodpływowy, zjazd z drogi publicznej oraz wyznaczenie planowanego przebiegu przylączy zgodnie z wytycznymi w warunkach dostawy mediów. Jeżeli zachodzi taka konieczność, to na podstawie projektu zagospodarowania terenu i zawartego w nim bilansu terenu uzyskujemy wylączenie gruntu z produkcji rolnej.

Projekt zagospodarowania terenu dla domu jednorodzinnego w Czechowicach-Dz.

Gotowy projekt jest uzgadniany z gestorami sieci i łącznie z pozostałą częścią dokumentacji budowlanej opracowywanej równolegle, zostaje złożony w Wydziale Budownictwa i Architektury wlaściwego urzędu, celem uzyskania pozwolenia na budowę.