Zapytaj projektanta on-line Napisz do nas... Wyślij

Projektowanie instalacyjne

Mając na uwadze brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę instalacji wewnętrznych poza instalacją gazową, w ramach opracowania projektu domu jednorodzinnego wykonywane są schematy instalacji sanitarnych i elektrycznej celem uzyskania pozwolenia na budowę budynku. Instalacja gazowa podlega uzyskaniu pozwolenia na budowę i w ramach dokumentacji wykonywany jest stosowny projekt pozwalający uzyskać w/w pozwolenie. Na życzenie inwestora istnieje możliwość odstąpienia od opracowania schematów instalacji zmniejszając tym samym cenę projektu - jeżeli urząd wydający pozwolenie na budowę ich nie wymaga. 

W ramach opracowania projektu budynków usługowych, zawsze opracowywane są projekty instalacji sanitarnych i elektrycznej sporządzone przez uprawnionych projektantów instalatorów i nie ma możliwości odstąpienia od ich wykonania.

Pracownia projektowa wykonuje również projekty instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji C.O. ze wspomaganiem panelami słonecznymi oraz projekty instalacji paneli fotowoltaicznych pozwalających na odsprzedaż nadwyżki produkowanej energii.