Zapytaj projektanta on-line Napisz do nas... Wyślij

Podział na lokale

Podział nieruchomości na lokale wykonuje się celem wyodrębnienia z całości samodzielnego lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Prawne wyodrębnienie lokalu pozwoli m.in. na jego sprzedaż jako całości, w przeciwnym wypadku sprzedać można jedynie udziału w nieruchomości. Pracowania projektowa wykonuje stosowną dokumentację i uzyskuje zaświadczenie starosty powiatowego o samodzialności lokalu. Dokumentacja wykonywana jest na podstawie pomiaru inwentaryzacyjnego nieruchomości, w której określa się poszczególne lokale oraz części do nich przynależne, a jeżeli zachodzi taka konieczność - również części użytkowane wspólnie.

Podział na lokale domu jednorodzinnego w Czechowicach-Dz. wykonany przez pracownię projektową ARCHeCON

Dokumentację sporządza się w kilku kopiach, po jednej dla każdego z przyszłych właścicieli poszczególnych lokali.

Odrębną własność lokalu ustala się sporządzając akt notarialny lub wskutek orzeczenia sądu rejonowego.