Zapytaj projektanta on-line Napisz do nas... Wyślij

Zmiana sposobu użytkowania

Chcąc zgłosić zamiar zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obecnej funkcji na inną, należy w Wydziale Architektury i Budownictwa właściwego urzędu złożyć stosowne opracowanie projektowe wraz z niezbędnymi formalnościami. Projekt zmiany sposobu użytkowania zawiera opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę przedmiotowego obiektu budowlanego oraz jego rozwiązania konstrukcyjne. W tym celu konieczne będzie wykonanie inwentaryzacji budowlanej przedmiotowego obiektu. Niezbędne jest również wykonanie rysunku na mapie zasadniczej, przedstawiającego usytuowanie obiektu względem granic działki i sąsiednich obiektów. W przypadku gdy planowana zmiana sposobu użytkowania wpływa na zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego lub warunków higieniczno-sanitarnych niezbędne będzie uzyskanie uzgodnienia projektowanych rozwiązań z rzeczoznawcą ds. ppoż. lub sanitarnohigienicznych. Jeżeli planowane zamierzenie zmienia wielkość lub układ obciążeń elementów konstrukcji budynku, wówczas do opracowania projektowego wykonana zostanie ekspertyza techniczna, z której wyniknie czy wymagane jest wykonanie wzmocnienia konstrukcji celem przeniesienia dodatkowego obciążenia. 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu na salon kosmetyczny w Czechowicach-Dz. wykonany przez pracownię projektową ARCHeCON   Zmiana sposobu użytkowania lokalu na salon kosmetyczny w Czechowicach-Dz. wykonany przez pracownię projektową ARCHeCON